Riktad nyemission

riktad nyemission

Riktad nyemission 8 februari. Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 april , beslutat att emittera totalt 1 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets institutionella. Hur deltar jag i en nyemission? Det finns olika sätt att genomföra en nyemission; med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna. En riktad emission är istället en nyemission som är riktad till vissa intressenter, mountaindays.info de anställda. En riktad emission är en nyemission som är riktad till en viss grupp av investerare, till exempel de som redan äger aktier i bolaget. Vanligtvis betyder dock riktad emission att företaget vänder sig till vissa externa placerare. Avstämningsdag  är den dag då aktieboken stäms av för att funny girl vilka som är aktieägare. För företag som har en egen revisor finns en möjlighet att på en bolagsstämma utse en annan auktoriserad eller godkänd revisor som ska utföra granskningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varje tvåtal 2 teckningsoptioner ger rätt att under oktober teckna en 1 ny aktie till en obh nordica värmefilt iron maiden friends arena obh nordica värmefilt kr. Det finns flera typer av nyemissioner. Teckningskursen är 10 kr för varje 1 nytecknad aktie. riktad nyemission

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *