Nettoresultat

nettoresultat

Many translated example sentences containing "nettoresultat" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Nettomarginal= nettoresultat i procent av omsättningen. Nettoresultat= resultat efter finansiella poster. Nettomarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona som blir över efter att alla företagets kostnader, förutom bolagsskatten, har dragits av. Nyckeltalet är lätt att använda för alla företag och visar hur lönsamt eller. Nettoresultat (Net income), Är företagets resultat där alla intäkter och kostnader ingår. Nettoresultat är synonym med: Årets resultat; Resultat; Resultat efter skatt. Nedskrivning · Klicka här · Nedsättning av aktiekapital · Negativ goodwill · Nettoförsäljningsvärde · Klicka här · Nettomarginal · Nettoomsättning. Nettoresultat. nettoresultat

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *